Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik

Intressepolitik

Genom sin fysiska aktivitet är idrotten en lustfylld motvikt till ett alltmer stillasittande vardagsliv och utgör en mötesplats i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande utmaningar.

Den största anledningen till att aktiva och ledare tar sig till idrottsplatsen, hallen eller ut i skogen i ur och skur är att det är roligt. Det är alltså inte enbart träningen eller tävlingen i sig som attraherar, utan gemenskapen och glädjen att göra något tillsammans, som svenskarna anser är föreningsidrottens främsta styrka.

Inom idrottsrörelsen pågår en förändringsresa mot 2025. Målen om livslångt idrottande i förening kräver att idrottsföreningar klarar av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott – och att se att dessa hänger ihop. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige. Men för att klara av detta behöver vi stöd.

I Riksidrottsförbundets intressepolitiska program – som givetvis vi på RF-SISU Småland står bakom – redogörs för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att göra verklighet av våra ståndpunkter. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

Idrottsforum

För att skapa en konstruktiv dialog mellan idrotten (föreningar och förbund) och kommunala beslutsfattare arrangerar RF-SISU Småland det vi kallar Idrottsforum i några kommuner. Syftet är diskutera den lokala idrotten och långsiktigt skapa förståelse för den ideella föreningsidrottens villkor.

Jönköping

I Jönköping har Idrottsforum genomförts fyra gånger, senast i mars 2022. I Jönköping samverkar RF-SISU Småland med Jönköpings Idrottsallians och Jönköpings kommun. Mer om Idrottsforum Jönköping.

Växjö

I Växjö genomfördes ett första Idrottsforum den 28 oktober 2021. Mer information om Idrottsforum Växjö.

Kalmar

I Kalmar genomfördes Idrottsforum i april 2019 och i oktober 2021 - båda med ca 60 deltagare. Mer information om Idrottsforum Kalmar.

Oskarshamn

I samverkan med Oskarshamns kommun genomfördes Idrottsforum Oskarshamn digitalt i maj 2021. 26 föreningar deltog.