Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik

Vi arbetar för idrottens bästa

Genom sin fysiska aktivitet är idrotten en lustfylld motvikt till ett alltmer stillasittande vardagsliv och utgör en mötesplats i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande utmaningar.

Den största anledningen till att aktiva och ledare tar sig till idrottsplatsen, hallen eller ut i skogen i ur och skur är att det är roligt. Det är alltså inte enbart träningen eller tävlingen i sig som attraherar, utan gemenskapen och glädjen att göra något tillsammans, som svenskarna anser är föreningsidrottens främsta styrka.

Inom idrottsrörelsen pågår en förändringsresa mot 2025. Målen om livslångt idrottande i förening kräver att idrottsföreningar klarar av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott – och att se att dessa hänger ihop. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige. Men för att klara av detta behöver vi stöd.

I Riksidrottsförbundets intressepolitiska program – som givetvis vi på RF-SISU Småland står bakom – redogörs för de åtgärder eller förändringar som är nödvändiga för att göra verklighet av våra ståndpunkter. Vi vill skapa en idrottsrörelse för alla – hela livet.

Idrottsforum

För att skapa en konstruktiv dialog mellan idrotten (föreningar och förbund) och kommunala beslutsfattare arrangerar RF-SISU Småland det vi kallar Idrottsforum i några kommuner. Syftet är diskutera den lokala idrotten och långsiktigt skapa förståelse för den ideella föreningsidrottens villkor. Mer om Idrottsforum.

Inför valet 2022

Den 11 september är det val till Sveriges riksdag, regioner och kommuner – val som kan få stor betydelse för föreningsidrotten. Mer om RF-SISU Smålands valarbete och våra prioriterade frågor.