Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Projektstöd inkludering

Projektstöd inkludering

I Småland har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både den småländska idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre. Din förening kan söka medel hos RF-SISU Småland för att arbeta med inkludering. 

RF-SISU Småland vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Idrottsrörelsen är en mötesplats över gränser och därmed en viktig arena för integration. Medan exempelvis pojkar med utländsk bakgrund är med i föreningsidrotten i samma utsträckning som pojkar med svensk bakgrund, har vi en utmaning att nå flickor och ledare med utländsk bakgrund. Det finns också stora skillnader mellan idrotter och mellan föreningar.

Exempel på inkluderingssatsningar

IFK Kalmar
I filmklippet berättar IFK Kalmar hur de har arbetat med inkludering:

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund

Här kan du läsa vår artikel om Småland- Blekinge Basketbollförbunds arbete med "Easy basket" som blivit möjligt tack vare inkluderingsstöd. ”Easy Basket” är en enklare form av basket och har lett till att man rekryterar fler aktiva och ledare till basketen.

Växjö Bollklubb - Tigerklubben

Här kan du läsa vår artikel om Tigerklubben är ett projekt för att skapa en meningsfull fritidsaktivitet för barn i åldern 9-12 år på området Teleborg i Växjö.

Jobba med inkludering

Många idrottsföreningar i Småland har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta varit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer. De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter.

  • Kontakta er idrottskonsulent för att få ta del av kunskaperna, erfarenheterna och veta mer om de stöd som finns möjligt att ta del av. 
  • RF-SISU Småland har medel för att stödja föreningarnas arbete. Det sker via dialog och gemensam genomförandeplan.
    Här kan du läsa mer om att söka inkluderingsmedel

Informationsmaterial på olika språk

Foldern Idrott – en bra start i livet finns nu i uppdaterad version på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska. Texterna i foldern förklarar på ett enkelt sätt hur idrotten i Sverige fungerar. Foldern finns även i tryckt version och kan beställas kostnadsfritt via This is a mailto link

Ladda ner foldern med alla språken

Video med teckenspråkstolkad version

På rf.se hittar du foldern i textversioner för varje språk

Arbeta i lärgrupper

Lärgrupper är ett tillfälle då föreningens medlemmar samlas för att diskutera och utveckla sin verksamhet tillsammans. Nyanlända och personer på flykt har samma möjlighet att delta i lärgrupper som andra. Samtliga föreningar har möjlighet att kontakta sin koordinator på distriktet så hjälper dem er i gång och stöttar er i arbetet.

Kontaktpersoner

Albin Borg, idrottskonsulent, tel. 036-34 54 18, This is a mailto link

Eva Kindstrand Ströberg, idrottskonsulent, tel. 036-34 54 26, This is a mailto link