Hem / Vi arbetar med / Idrottsevenemang

Idrottsevenemang

RF-SISU Småland stöttar föreningar och förbund som vill utveckla eller skapa nya evenemang. Ta hjälp från oss genom utbildningar, studiematerial och metoder. Vårt arbete utgår alltid från föreningens behov.

Ett väl genomfört evenemang ger föreningen lyskraft, både för den egna organisationen, medlemmarna och klubbens varumärke. Allt oftare ser även kommuner och det lokala näringslivet värdet av att bygga hållbara idrottsevenemang, inte minst om det är evenemang som återkommer år efter år.

Det ökade intresset för evenemang gör även att det krävs mer och mer av föreningen för att lyckas. Då finns vi som stöd och hjälper er från start till mål med allt från organisation och roller till utvärdering efteråt.

Så jobbar vi med idrottsevenemang

RF-SISU Småland arbetar tillsammans med föreningar genom utbildning, processer och föreläsningar. Våra idrottskonsulenter kan alltid föreläsa om evenemang, men vi kan också hjälpa er att hitta externa föreläsare. Kontakta din kommuns idrottskonsulent eller Åsa Holmgren för vidare diskussion.

Volontärens värdskap

Alla idrottsevenemang har ett behov av volontärer. Utbildningsmaterialet ”Volontärens värdskap - hjärtat i evenemanget” ger dig stöd i ditt volontärskap. Materialet tar upp viktiga perspektiv såsom bemötande, säkerhet och förhållningssätt.

Här kan du läsa mer om "Volontärens värdskap" på SISU Idrottsutbildarnas hemsida

För att ta del av hela utbildningsmaterialet, kontakta din idrottskonsulent så hjälper vi er.