Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Värdegrundsarbete i din förening

Värdegrundsarbete i din förening

Alla ska känna sig välkomna till idrottsrörelsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För att uppnå detta är folkbildning och utbildning viktiga inslag. En jämställd och inkluderande idrottsrörelse är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Ett prioriterat område på resan mot framtidens idrott (Strategi 2025) är ”En ny syn på träning och tävling”. Målet är en idrott för alla oavsett ambition, ålder och prestationsnivå. Träning och tävling ska vara meningsfull på lång sikt samtidigt som vi mår bra, har roligt och utvecklas hela livet. För att nå dit krävs en sund och tydlig värdegrund.

Vill ni förändra ert klimat kring match och tävling eller arbeta vidare med er värdegrund i er förening, ta kontakt med föreningens idrottskonsulent så hjälper vi er vidare i detta viktiga arbete.

VAD TYCKER DU? – en kortlek om föreningens värdegrund

Vi har tagit fram en kortlek – VAD TYCKER DU? - med frågeställningar om lagets/träningsgruppens och föreningens värdegrund. Syftet med kortleken är att lag/träningsgrupper inom barn- och ungdomsidrotten tillsammans ska diskutera lite besvärliga frågor.

Kortleken innehåller 40 frågor som rör föreningens, lagets eller träningsgruppens värdegrund, samt 7 fördjupningsfrågor som kräver lite mer diskussion.

Kortleken är gratis för föreningar i Småland. Kontakta bara någon av våra idrottskonsulenter.

Informationsblad (pdf)

Handledning till ledare (pdf)

Film – Idrottskonsulent Kim Lagerkvist berättar om VAD TYCKER DU?

Barn- och ungdomsidrott

Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Träningen bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna.

Här kan du läsa mer om Barn- och ungdomsidrott!