Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Värdegrundsarbete - Heja idrott!

Värdegrundsarbete - Heja idrott!

"Heja idrott" är en värdegrundssatsning av RF-SISU Småland. Den bygger på idrottsrörelsens värdegrund och fyra områden: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. 

Alla ska känna sig välkomna till idrottsrörelsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För att uppnå detta är folkbildning och utbildning viktiga inslag. En jämställd och inkluderande idrottsrörelse är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Heja idrott! - En värdegrundssatsning i Småland

Ett prioriterat område på resan mot framtidens idrott (Strategi 2025) är ”En ny syn på tränings och tävling”. Målet är en idrott för alla oavsett ambition, ålder och prestationsnivå. Träning och tävling ska vara meningsfull på lång sikt samtidigt som vi mår bra, har roligt och utvecklas hela livet. För att nå dit krävs en sund och tydlig värdegrund.

Heja idrott! är en värdegrundssatsning av RF-SISU Småland för föreningar och förbund. Tanken är att idrottsföreningar på ett enkelt sätt ska kunna arbeta med värdegrundsfrågor. Heja idrott! når flera olika målgrupper i föreningen såsom styrelsen, ledare, föräldrar, aktiva och åskådare.

Barn- och ungdomsidrott

Verksamheten ska utgå ifrån barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska komma i första hand. Träningen bör vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna.

Här kan du läsa mer om Barn- och ungdomsidrott!