Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott / Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 i riktning mot visionen; svensk idrottvärldens bästa. Idrottsrörelsen har två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten, ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”, därför prioriteras två områden 2022–2023 för att kunna nå målen 2025.

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en av idrottens värdegrunder, men idag vet vi att föreningsidrotten inte är lika öppen och tillgänglig för alla. Stödet ska bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik och för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av eller avviker mot idrottens normer.

Exempel på satsningar:
- Utbildningsinsatser för ledare i hur idrottens normer påverkar individer och grupper.
- Utveckla föreningens tränings- och tävlingsformer för att inkludera fler längre.
- Genomföra satsningar för de barn- och ungdomar som inte finns i er förening idag.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsen har som mål att ha en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Men vi vet att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Stödet ska bidra till att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7–25 år är trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Exempel på satsningar:
- Genomföra idrottsövergripande utbildningsinsatser för föreningsmedlemmar, barnledarutbildning etc.
- Utveckla föreningens arbete inom trygg idrott, ”barn och unga på nätet” etc.
- Genomföra idrottsövergripande samarbeten och satsningar med andra idrottsföreningar, idrottsskola etc.

För mer information eller ansökan kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland, oss hittar du här