Idrottsskolor

En idrottsskola är ett samarbete där barn får möjlighet att prova på olika idrotter i en period under två till fem veckor. RF-SISU Småland tycker att idrottsskolor är viktig och vill att det ska finnas så många som möjligt i distriktet.

I idrottsskolan är alltid barnen och leken i centrum. Varje år arrangerar RF-SISU Småland en mötesplats för alla föreningar och kommuner som driver idrottsskolor för att utbyta erfarenheter och för att få nya tips och idéer. Vi erbjuder också möjlighet för idrottsskolor att söka ett utvecklingsbidrag genom RF-SISU Småland. Kontakta oss för mer information om detta. 

Här kan du läsa mer om idrottsskolor i Småland i vår folder.


Att starta en idrottsskola - steg för steg

Dessa steg bör du ta....

1. Förankra idén i din förening

Säkerställ att detta är något föreningen önskar genomföra.

2. Kontakta RF-SISU Småland och fritidsförvaltningen i din kommun samt eventuellt andra föreningar

Ta kontakt med oss för stöd och råd samt kommunen och föreningar att samarbeta med för ett så bra resultat som möjligt.

3. Bilda en ledningsgrupp/styrelse

Se till att det finns en ansvarig grupp för idrottsskolan.

4. Kartlägg verksamheten i de intresserade föreningarna.

– Hur är verksamheten idag? Har vi ledare, träningstider, med mera? 

5. Grov tidsplan

När ska vi starta verksamheten? 

6. Verksamhetsplan

 • mål för vår idrottsskola
 • åldersgrupper
 • verksamhet för barn, ledare och föräldrar
 • idrotter, aktivitetsperioder
 • veckodag, tider
 • lokaler/anläggningar
 • materialbehov
 • ledarbehov

7. Ekonomisk plan

 • förväntade kostander
 • rimlig deltagarkostnad
 • bidragsbehov
 • lokalt aktivitetsstöd föreningsvis
 • samarbetspartners
 • försäkringar

8. Ledare

 • rekrytering
 • gemensam grundsyn
 • utbildning, planering

9. Marknadsföring

Sprid ordet!

10. Uppföljning

Hur har det gått? Hur många deltog? Hur fick man information om idrottsskolor? Vad kan förbättras?