Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Därför jobbar RF-SISU Småland med frågor som rör barn- och ungdomsidrott. Verksamheten i föreningar och förbund ska bedrivas på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

En majoritet av barn och ungdomar över sju år i Sverige deltar i organiserad idrottsverksamhet. Det gör idrotten till landets i särklass största fritidsaktivitet. I Småland finns över tusen idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott. En genomsnittlig dag deltar 12 000 barn och unga i en föreningsaktivitet. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att all verksamhet bedrivs på barn och ungas villkor.

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år. 

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

Läs mer om Barnkonventionen på Riksidrottsförbundets hemsida

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen. 

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundets hemsida

Trygg idrott i Småland

Vi ska erbjuda en föreningsidrott där alla har möjlighet att ha roligt, må bra och utvecklas. En trygg idrottsmiljö där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp är en självklarhet för oss på RF-SISU Småland.

Här kan du läsa mer om Trygg idrott