Hem / Vi arbetar med / Antidoping

Antidoping

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. RF-SISU Småland stödjer specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar med information och rådgivning om antidoping och rent spel.

Antidopingarbetet är en del i rent spel. All idrott bygger på rent spel. Att ha nolltolerans mot doping inom idrotten i Småland är en självklarhet. Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. 

Alla behöver känna till dopingreglerna 

Som medlem i en idrottsförening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Du är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. 

Man brukar säga att kunskap förebygger doping. Idrottsföreningen kan bidra till en ren idrott genom att ta fram en antidopingpolicy och kontinuerligt utbilda aktiva, ledare och föräldrar i frågan. 

Mer information om utbildningar, dispenser, listor, kontroller och annat hittar du på Riksidrottsförbundets webbplats om Svensk Antidoping 

RF-SISU Smålands antidopingarbete 

Som Riksidrottsförbundets regionala organisation ger vi idrottsföreningar och idrottsförbund i Småland stöd, råd och utbildning i antidopingfrågor. Vi planerar även förebyggande dopingkontroller på lägre tävlingsnivå och bland motionärer. 

Utbilda dig inom antidoping 

Genom utbildningen Vaccinera klubben skapar din förening en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna får föreningen beredskap att hantera dopingfall i praktiken. 

Här kan du vaccinera din klubb! 

Är du en aktiv idrottare? För dig finns den webbaserade utbildningen Ren Vinnare, som endast tar cirka 30 minuter att genomföra. 

Gå till webbutbildningen Ren Vinnare.