Hem / Om oss / Smålands Idrottshistoriska Sällskap

Smålands Idrottshistoriska Sällskap

Smålands Idrottshistoriska Sällskap bildades den 27 maj 1989 på Stadsparksvallen i Jönköping. Föreningen har verksamhet i samarbete med RF-SISU Småland. 

Vad gör Smålands Idrottshistoriska Sällskap? 

  • Arbetar för att stimulera och bredda forskningen om olika idrotters uppkomst och utveckling i Småland. 
  • Anordnar inbjudningar till kulturarrangemang kring idrottshistoria.  
  • Samarbetar med länets folkrörelsearkiv för att få föreningar och förbund att under betryggande former förvara och dokumentera sitt idrottshistoriska arv. 
  • Ordnar idrottshistoriska utställningar om idrottens bakgrund och historia.  
  • Dokumenterar småländska olympiers historia  
  • Arrangerar cafékvällar med nostalgiska idrottsminnen på skilda platser i distriktet samt ordnar dessa på ett speciellt minnestema. 
  • Genom medlemsbladet Småländska Idrottsminnen, med tre utgåvor per år, informeras medlemmarna