Hem / Om oss / Sammanläggning 2020

Sammanläggning 2020

Sedan januari 2020 heter vi inte längre Smålandsidrotten utan har bytt namn till RF-SISU Småland, och samtidigt till en ny logotyp. Men vår verksamhet fortsätter att vara densamma.

Som ett led i effektiviseringen av den regionala verksamheten sammanläggs Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland från och med 1 januari 2020 till en gemensam organisation med namnet RF-SISU Småland. Verksamheten påverkas inte, vi har fortsatt två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

Sammanläggningen är en administrativ åtgärd, och enligt nationellt beslut ska totalt 19 distrikt i Sverige gå i samma riktning (på riksplanet sker ingen förändring). I Småland är förändringen liten då Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland under 20 års tid samverkat under det gemensamma namnet Smålandsidrotten.

Vid våra organisationers årsstämmor den 4 mars 2019 togs beslut om att SISU-distriktet likvideras och att dess tillgångar övergår till distriktsidrottsförbundet.

I samband med sammanläggningen och namnbytet byter vi logotyp och grafisk profil och sedan 15 januari 2020 har vi även en ny webbplats.