Hem / Om oss / Distriktsidrottsmöte / Distriktsidrottsmötet 2020

Distriktsidrottsmötet 2020

Distriktsidrottsmötet – årsmötet – är RF-SISU Smålands högsta beslutande organ. Mötet hålls vartannat år och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Småland utser.

Men anledning av coronakrisen flyttades årets distriktsidrottsmöte från mars till den 7 september. Eftersom det fortfarande finns restriktioner och rekommendationer om att vi ska minimera fysiska möten genomförs årets distriktsidrottsmöte digitalt, men med möjlighet att delta i Växjö, Jönköping och Kalmar.

Datum, plats och program

Datum: Måndagen den 7 september

Program:

18.00 Samling/incheckning via Teams

18.30 Distriktsidrottsmötet startar

20.00 (c:a) Avslutning

Plats:

Mötet genomförs digitalt. Anmälda deltagare får närmare information om hur mötet ska gå till. Vi erbjuder även deltagare att medverka på plats i:

  • Växjö: Visma Arena (tidigare Myresjöhus Arena)
  • Jönköping: RF-SISU Smålands kansli, S:t Göransvägen 31
  • Kalmar: Calmar Stadshotell

Röstlängd

Observera:

  • att röstlängd för 2020 gäller (klicka här för att komma till röstlängden 2020), där antal röstberättigade ombud framgår. När det gäller specialidrotter som har en distriktsindelning som går utanför Smålandsdistriktets gränser, får föreningar i distriktet utse ombud till årsstämman för RF-SISU Småland.
  • att ombud endast får representera en organisation, samt
  • att medlemsorganisation, som står utanför RF, men är medlemsorganisation i SISU Idrottsutbildarna, får samma röstetal som distriktsorganisation inom RF av motsvarande storlek.

Handlingar till distriktsidrottsmötet

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast 3 veckor innan distriktsidrottsmötet. Kontakta Ann Bergsten om du vill ha handlingarna skickade på annat sätt.

Anmälda ombud till distriktsidrottsmötet 7 september 2020

Verksamhetsberättelse – Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland 2018

Verksamhetsberättelse – Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland 2019

Verksamhetsinriktning – RF-SISU Småland 2020-2021

Röstlängdsunderlag 

Kallelse 

Föredragningslista

Förslag till stadgeändring 

Valberedningens förslag till styrelse

Förtjänstteckenmottagare i guld 2020

Ekonomisk plan 2020-2021 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Slutredovisning SISU Idrottsutbildarna Småland