Hem / Om oss / Distriktsidrottsmöte

Distriktsidrottsmöte

Distriktsidrottsmötet – årsmötet – är RF-SISU Smålands högsta beslutande organ. Mötet hålls vartannat år och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbund (SDF) i Småland utser.

Men anledning av coronakrisen flyttades årets distriktsidrottsmöte från mars till den 7 september. Eftersom det fortfarande finns restriktioner och rekommendationer om att vi ska minimera fysiska möten genomförs årets distriktsidrottsmöte digitalt, men med möjlighet att deltaga i Växjö, Jönköping och Kalmar.

Datum, plats och program

Datum: Måndagen den 7 september

Program:

18.00 Samling/incheckning via Teams

18.30 Distriktsidrottsmötet startar

20.00 (c:a) Avslutning

Plats:

Mötet genomförs digitalt. Anmälda deltagare får närmare information om hur mötet ska gå till. Vi erbjuder även deltagare att medverka på plats i:

  • Växjö: Visma Arena (tidigare Myresjöhus Arena)
  • Jönköping: RF-SISU Smålands kansli, S:t Göransvägen 31
  • Kalmar: Lokal meddelas senare

Anmälan

Ombud och åhörare till distriktsidrottsmötet anmäler sig via anmälningsformulär här, senast den 13 augusti.

Röstlängd

Observera:

  • att röstlängd för 2020 gäller (klicka här för att komma till röstlängden 2020), där antal röstberättigade ombud framgår. När det gäller specialidrotter som har en distriktsindelning som går utanför Smålandsdistriktets gränser, får föreningar i distriktet utse ombud till årsstämman för RF-SISU Småland.
  • att ombud endast får representera en organisation, samt
  • att medlemsorganisation, som står utanför RF, men är medlemsorganisation i SISU Idrottsutbildarna, får samma röstetal som distriktsorganisation inom RF av motsvarande storlek.

Testmöte

För att säkerställa att allt fungerar kommer vi att genomföra ett test veckan innan distriktsidrottsmötet, där den som vill kan prova att koppla upp sig. Vi återkommer med information om hur du kan ansluta dig till testmötet.

Handlingar till distriktsidrottsmötet

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast 3 veckor innan distriktsidrottsmötet. Kontakta Ann Bergsten om du vill ha handlingarna skickade på annat sätt.

Verksamhetsberättelse – Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland 2018

Verksamhetsberättelse – Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland 2019

Verksamhetsinriktning – RF-SISU Småland 2020 och 2021

Röstlängdsunderlag

Följande handligar blir tillgängliga 3 veckor innan distriktsidrottsmötet:

Kallelse 

Föredragningslista 

Förslag till stadgeändring 

Valberedningens förslag till styrelse 

Stadgar RF-SISU Småland 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport 

Slutredovisning SISU Idrottsutbildarna Småland