Hem / Om oss / Centrum för idrottsutveckling

Centrum för idrottsutveckling

Centrum för idrottsutveckling (CIU) är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och RF-SISU Småland. Målet med verksamheten är att bidra till idrottslig utveckling på alla nivåer.

CIU är tänkt att vara en plattform där kunskap både utvecklas, tillgängliggörs och sprids. Verksamheten inom CIU omfattar såväl forskning som utveckling, utbildning och bildning.
Vår utgångspunkt är att arbeta nära idrotten. Vi vill ta oss an de frågor som gör att den dagliga träningen och verksamheten utvecklas.
Vi ser oss som en naturlig samarbetspartner med såväl nationella förbund som lokala föreningar.

Blogg sprider kunskap och idéer

Vi använder en blogg för att förmedla kunskap, idéer och intressanta exempel. Utöver bloggen arrangeras även mötesplatser för ledare på olika nivåer i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

Här följer du bloggen - CIU:s digitala portal