Hem / Om oss

Om RF-SISU Småland

RF-SISU Småland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF).  

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Småland 

RF-SISU Småland arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsidrottsmötet. 

Du hittar vårt huvudkansli i Jönköping, men i vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter befinner sig ofta ute i föreningens verksamheter.  

Till RF-SISU Småland uppgifter hör att: 

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation. 
  • stimulera lärande. 
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.  
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas. 
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling. 
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen. 
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet. 
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten. 

RF-SISU Småland arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025 

Idrotten Vill (länk till rf.se) är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 (länk till rf.se) är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.