Hem / Våra nyheter / Trygg idrott - barn och unga på nätet - ett samarbete med Maria Dufva

Trygg idrott - barn och unga på nätet - ett samarbete med Maria Dufva

RF-SISU Småland genomför en utbildningssatsning tillsammans med Maria Dufva, kriminolog och författare, för att öka tryggheten hos barn och unga i våra idrotts-föreningar och arbeta brottsförebyggande.

Målet med satsningen är att öka kunskapen hos barn, unga och vuxna kring vad som kan hända på nätet och rusta alla att veta vad man bör göra om något händer. Det finns fyra filmer med tillhörande samtalsunderlag.

Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för att arbeta med filmerna och materialet.

Här kan du läsa mer om satsningen i vårt informationsblad

Här kan du ta del av samtalsunderlaget

Er idrottsförening kan också söka projektstöd för att arbeta med trygg idrott inom barn- och ungdomsidrotten, läs mer om det här.

Se introduktionsfilmen: