Hem / Våra nyheter / Nyhetslista / Summering av Riksidrottsmötet

Summering av Riksidrottsmötet

Under den gångna helgens Riksidrottsmöte fattades flera framtidsbeslut för den svenska idrottsrörelsen. Nya medlemsförbund välkomnades, en ny styrelse valdes och specialidrottsförbunden får ett stärkt stöd. Bland annat.

Vartannat år samlas Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund för att under sina respektive stämmor fatta beslut i för idrottsrörelsen viktiga frågor. I år genomfördes mötet digitalt 28–30 maj 2021.

Här summerar vi kort de viktigaste besluten.

Ordförande och styrelse

Björn Eriksson valdes som ordförande i ytterligare två år. Dessutom valdes tre nya ledamöter in i Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen (SISU Idrottsutbildarna): Victoria Escobar, Åsa Llinares Norlin och Marie Hedberg från Växjö.

Läs mer om den nya Riksidrottsstyrelsen

Nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet

Padel och islandshäst valdes in som nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Däremot röstade majoriteten av ombuden avslag på ansökningarna från Friskis & Svettis, e-sport, funktionell fitness, juiijitsu, bridge och schack. RF har nu 72 medlemsförbund. 69 av dessa är representerade i Småland. Vi välkomnar de nya medlemsförbunden!

Läs mer om besluten om medlemsansökningar

Stärkt stöd till specialidrottsförbunden

Ett flerårigt arbete inleds för att minska kostnaderna för Riksidrottsförbundets nationella och regionala verksamhet, och därigenom kunna öka stödet till specialidrottsförbunden med 100 miljoner kronor under perioden 2022–2025. I strategin ingår också att försöka öka såväl statsbidrag som övriga intäkter.

Läs mer om stöd till specialidrottsförbunden

Begränsat SF-stöd

Svenska Triathlonförbundet motionerade om ett 10 % tak avseende SF-stöd på central nivå från och med 2022, gällande såväl organisationsstöd, som inom varje verksamhetsstöd, samt att stöd till SF som överstiger 10% fördelas till och stärker övriga SF:s organisationsstöd. Stämman beslutade att bifalla motionen.

Idrottsövergripande elitidrottsprogram

Det av RF, Sverige Olympiska Kommitté och Parasport Sverige samordnade elitidrottsstödet ska fortsätta utvecklas för att vända en negativ trend för elitidrotten. Programmet innehåller mål för ökat stöd, samverkan med akademin för att stärka satsningen på idrott och utbildning (dubbla karriärer) samt elitidrottsnära forskning tillsammans med tränar- och utbildningsinsatser.

Läs mer om Idrottsövergripande elitidrottsprogram

Kompetensstöd och ökat ekonomiskt stöd för parasport

Riksidrottsmötet beslutade att erbjuda förbund och föreningar ett kompetensstöd inom parasport. Riksidrottsförbundet samverkar med Parasportförbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen till Riksidrottsförbundet

Läs mer ökat ekonomiskt stöd för parasport

Mer om Riksidrottsmötet

Se Riksidrottsmötet i efterhand

Riksidrottsmötet genomfördes digitalt och hela mötet går att ta del av i efterhand, punkt för punkt. Se Riksidrottsmötet.

"En dag i idrottsrörelsen"

Bara under en vanlig dag möts över 150 000 människor runtom i Sverige för att umgås och träna eller tävla ihop i en förening. Vi samlade ett 20-tal av Sveriges bästa fotografer i en unik satsning den 10 oktober 2020. Ta del av ”En dag i idrottsrörelsen”

Bild

Idrottsminister Amanda Lind (MP) höll inledningsvis ett anförande och presenterades av RF:s ordförande Björn Eriksson. (Foto: Bildbyrån)