Hem / Våra nyheter / Sök stöd till verksamhet för nyanlända barn och ungdomar som flytt kriget i Ukraina

Sök stöd till verksamhet för nyanlända barn och ungdomar som flytt kriget i Ukraina

Vill din idrottsförening göra en insats för barn och ungdomar som flytt kriget i Ukraina? Då kan ni söka stöd från RF-SISU Småland för att skapa meningsfulla aktiviteter.

Med anledning av flyktingvågen som kommer kan idrottsföreningar i Småland söka projektstöd för att genomföra meningsfulla aktiviteter för den drabbade målgruppen. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa föreningen att planera och genomföra aktiviteter för barn och ungdomar.
Aktiviteterna kan exempelvis vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet.

Sökkriterier

Idrottsföreningen kan få stöd till:

 • Låneutrustning
 • Transporter
 • Lokalhyror
 • Ledararvoden
 • Tolk
 • Material
 • Annat som behövs för att göra verksamheten möjlig

Tips

 • Boken: "Idrott - En bra start i livet" finns i digital form på ukrainska och ryska. Boken informerar bland annat hur den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd.
 • Bjud in målgruppen till ”prova på tillfälle” och informera om er idrottsförening, exempelvis med hjälp av en tolk.
 • Kontakta er kommun för att informera om att ni vill nå målgruppen. Detta för att kommuner ofta har en samlad information för målgruppen.
 • Ta gärna del av exemplet från Habo Wolleys HW-fonden för att kunna möjliggöra ur ett ekonomiskt perspektiv att fler kan delta.
  Klicka här för att läsa mer.

Ansökan och stöd

Ta kontakt med er idrottskonsulent för att få mer information om stöd och hur man ansöker. Klicka här för att hitta din lokala förenings idrottskonsulent.

Kontakt

Albin Borg och Anna Sundström, kontaktpersoner inom inkludering hos RF-SISU Småland.