Hem / Våra nyheter / Nyhetslista / Sista (?) omgången med kompensationsstöd

Sista (?) omgången med kompensationsstöd

Föreningar har kunnat ansöka om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet till och med april 2021. Då restriktionerna fortsatt gälla även maj–september kommer ytterligare stöd att fördelas. Ansökan öppnar 15 oktober.

Förhoppningsvis är det sista omgången med kompensationsstöd. Perioden som omfattas denna gång är 1 maj till och med 28 september. Ansökan är öppen 15 oktober–26 oktober kl. 12.00 och idrottsföreningar ansöker liksom tidigare i IdrottOnline.

Mycket är sig likt sedan tidigare, men en tydlig nyhet är att föreningar kan välja ett enklare formulär, om sökt belopp understiger 25 000 kr. Ett formulär blir två alltså.

Preliminärt fattar Riksidrottsstyrelsen beslut under slutet av november om kompensationsstöd. I samband med detta kommer alla som har ansökt om stöd få besked om beslut och eventuell utbetalning kommer att ske skyndsamt.

Mer information om kompensationsstödet finns på Riksidrottsförbundets webbplats. Där finns även en sida med frågor och svar, som exempelvis kan underlätta när ansökan ska fyllas i.