Hem / Våra nyheter / Så har idrottsrörelsen i Småland upplevt pandemin

Så har idrottsrörelsen i Småland upplevt pandemin

Hur har Smålands idrottsledare upplevt pandemin? Linnéuniversitetet har genomfört ett forskningsprojekt med syfte att ta reda på vilka behov som föreligger för att få igång en bred och slagkraftig idrottsverksamhet igen. Nu är rapporten klar.

I samverkan med Jönköpings, Växjö och Kalmar kommuner, samt RF-SISU Småland, har Linnéuniversitetet kartlagt hur pandemin påverkat idrottsrörelsen i Småland.

Målgruppen för undersökningen var tränare och ledare i den småländska föreningsidrotten. Under sommaren låg en enkät öppen och 538 svar kom in. Målsättningen var att ta lärdom av vad som händer i lag och träningsgrupper när förutsättningarna ändras och verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. För att kunna stötta idrottsföreningarna i återstarten av idrotten, när pandemin äntligen är över, behöver upplevelserna från tränare och ledare tas tillvara.

Tre tillfällen

Resultatet från undersökningen är nu klart och presenteras av forskningsledare Marie Hedberg vid tre tillfällen i december. Vi välkomnar representanter från föreningar och förbund och andra intresserade att delta.

Jönköping 20/12, kl. 16.30-17.30

Växjö 21/12, kl. 14.30-15.30 Ändrad tid.

Kalmar 21/12, kl. 16.00-17.00

Under varje tillfälle kommer svaren för respektive kommun att vara i fokus. Givetvis finns möjlighet att ställa frågor. Presentationerna genomförs digitalt (via Teams). Möteslänkar ovan. Anslut gärna en stund innan, och ha kamera och mikrofon avstängda när du inte har ordet. Mötena kommer att spelas in.