Hem / Våra nyheter / Nystart i IK Tord med föreningscoach

Nystart i IK Tord med föreningscoach

I Jönköpingsföreningen IK Tord vill man nu bygga en hållbar organisation för sin ungdomsverksamhet. Ett steg i arbetet är att använda sig av en föreningscoach som ska sätta fart på bland annat värdegrundsarbetet i föreningen.

RF-SISU Småland och Smålands Fotbollförbund bedriver just nu en samverkan kring föreningsutveckling i Smålands fotbollsföreningar. Konceptet går ut på att man har en föreningscoach och en fotbollsutvecklare i föreningen. Tanken är att fotbollsutvecklaren har hand om frågor som rör exempelvis träningsupplägg medan föreningscoachen har hand om ”mjukare frågor”, som exempelvis värdegrundsarbete i föreningen.

En av fotbollsföreningarna i Småland som har en föreningscoach är IK Tord. Vi ringde upp deras föreningscoach, Gustaf Söderström, för att höra lite mer om hur arbetet går i föreningen.

– Mitt uppdrag handlar om att på sikt utveckla ungdomsverksamheten i stort. Jag kom in i IK Tord våren 2021 och tränar min äldsta son. Jag är nu också en del av ungdomskommittén som består av mig och 3 personer till, berättar Gustaf och fortsätter:
– Nu handlar det om att skapa en hållbar organisation för ungdomsverksamheten och få in riktlinjer i verksamheten. Prio ett blir dels att få igång nya lag via fotbollsskolan för 5-6-åringar. En annan viktig sak blir att lyssna in var verksamheten befinner sig och kolla av bland ledare vad det finns för hinder och så vidare.

– Vi planerar en tränarresa i maj där vi ska lära känna varandra och kolla på gemensamma förhållningssätt. Då kommer vi diskutera syftet med IK Tords ungdomsverksamhet och vad som ska känneteckna vår ungdomsverksamhet.

Gustaf poängterar att man ska ta saker i tur och ordning så att det blir hållbart. Det ska inte bara komma en massa riktlinjer uppifrån utan man ska noga kolla på vilka saker man kan enas om tillsammans, som till exempel värdegrund.

– Vi är i uppstarten av detta arbete och har inte bestämt konkret hur vi ska arbeta med exempelvis trygg idrott ännu men det kommer så småningom. En sak att fundera på är till exempel hur många gemensamma riktlinjer vi ska ha och vilken frihet enskilda lag ska ha. Det gäller att vi hittar rätt balans här, och utmaningen kan ju vara att människor tycker olika helt enkelt.

Bakgrunden till att IK Tord nu väljer att satsa på att utveckla föreningen är att det för ett par år sedan var turbulent i klubben. Det fanns olika åsikter om hur verksamheten skulle bedrivas och många lag lades ned.

– Jag uppfattar det som att klubben nu vill bygga från grunden och göra verksamheten stark och där är värdegrundsarbete en viktig hörnsten. Vi vill i alla fall inte bara skapa ett dokument som ska stå och samla damm i någon pärm.

Gustaf har tidigare även varit verksam i Jönköping Södra som akademichef på heltid och har mycket erfarenhet med sig därifrån.
– Uppdraget i IK Tord gör jag på min fritid så här är ju tiden begränsad. Men vi ska arbeta för att få in fler personer i klubben som bland annat organisationsledare.

IK Tord har även blivit beviljade 50 000 kr för satsningen via RF-SISU Smålands projektstöd för barn- och ungdomsidrott där en gren är att skapa trygga och hållbara idrottsmiljöer.

Läs mer om projektstöd för barn- och ungdomsidrott här.

Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent för att bolla frågor kring föreningsutveckling.