Hem / Våra nyheter / Nyfiken Annie Lööf besökte Furulidshallen i Aneby

Nyfiken Annie Lööf besökte Furulidshallen i Aneby

Centerpartiets Annie Lööf besökte nyligen Furulidshallen i Aneby. Från Aneby SK deltog Kenneth Råsberg, Sören Aronsson och Niklas Lindberg. Besöket skedde på eget initiativ från partiledaren som var intresserad att veta mer om den nya inomhushallen.

Kanske var det miljötänket som lockade till besöket för Annie Lööf, kanske var det föreningens tankesätt kring driftkostnader. Kenneth Råsberg, kassör i Aneby SK, guidade partiledaren genom Furulidshallen och berättade om inomhushallen vars tillkomst skett genom ett genomtänkt miljöarbete och ett specifikt synsätt på driftkostnader.

Miljötänket är något som genomsyrat hela organisationen redan från start. Då togs beslutet att lägga byggnaden i söderläge för att möjliggöra solupptaget och därigenom utnyttja solcellerna på byggnadens tak. Dessutom har en dammanläggning byggts tillsammans med SOK Aneby, dit allt takvatten från Furulidshallen styrs till. Dammanläggningen utnyttjas maximalt och under vinterhalvåret används den till att göra konstsnö.

- Vår process i tankesätt och handling tangerar flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling. I vårt fall sammanfaller dessutom bra miljöarbete med en utav våra andra målsättningar, att minimera driftskostnaderna i föreningen, säger Kenneth Råsberg.

Foto: Aneby SK. 

Aneby SK har ett specifikt synsätt på finansiering och driftkostnader av den nya inomhushallen. Innan byggstart beslutade föreningen att tio års driftkostnader skulle vara finansierad innan första spadtaget togs. Detta innebär att Aneby SK kan måla om hela byggnaden och byta ut konstgräset efter tio år och således ha en fotbollshall i 20 år. Arvsfonden, RF-SISU Småland, Riksidrottsförbundet och Svenska FF har tillsammans med 90 lokala företag samt 300 privatpersoner tillsammans bidragit med 13,9 miljoner kronor för att genomföra bygget. Med hjälp av bidragen är det nu möjligt för kommunens fyra fotbollsföreningar att träna gratis i inomhushallen i minst tio år. Engagemanget från Anebyborna som tillsammans möjliggjort tillkomsten av Furulidshallen gjorde Annie Lööf rörd när hon under besöket fick se alla barn och ungdomar som nyttjade hallen. Partiledaren hyllade alla eldsjälar och menade att föreningslivet är oerhört viktigt för att främja folkhälsa och livskvalitéten. 

I dagsläget utnyttjas hallen på bred front där skolverksamheterna i kommunen har tillgång till den på dagtid och föreningarna på kvällstid. Det var något partiledaren uppskattade och betonade genomgående vikten av ett fungerande föreningsliv i varje samhällsuppbyggnad.

Foto: Aneby SK. Ungdomar på plats i Furulidshallen under Annie Lööfs besök. 

Annie Lööf deltog även i de aktiviteter som pågick under besöket och visst gick det att se att hon spelat fotboll i yngre år, hennes tillslag på bollen var riktigt bra. Från Aneby SK:s sida upplevdes besöket mycket positivt och glädjande när politikerna intresserar sig för föreningslivet.