Hem / Våra nyheter / Nyhetslista / Lyckad uppstart av ”Ett helt liv med idrott”

Lyckad uppstart av ”Ett helt liv med idrott”

Glädjande nog ser vi ett stort intresse bland idrottsföreningar i Småland att skapa verksamhet för personer som är över 55 år. Vi har beviljat ett stimulansstöd på 5000 kr till 38 idrottsföreningar i Småland.

Det är vi på RF-SISU Småland som ligger bakom satsningen som syftar till att få fler personer från 55 år och äldre att bli fysiskt aktiva i en förening.

- Vi har fått in många bra initiativ från idrottsföreningar runt om i Småland och då intresset var stort beviljade vi stöd till fler idrottsföreningar än vad som var tänkt från början, säger Linda Odqvist, på RF-SISU Småland och fortsätter:

- Vi ser fram emot att följa de utvalda föreningarna under året. Vi kommer att erbjuda möjlighet till nätverksträffar, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vi startar redan nu i juni med en digital samtalsträff för dialog kring utveckling av verksamhet för målgruppen.

Några goda exempel på satsningar

Här följer exempel på satsningar i fyra av idrottsföreningarna som visar på bredd och flera viktiga ingredienser, såsom social samvaro och variation och vikten av att se sin egen utveckling.

1. Ljungby Taekwondo ITF satsar på nya träningsgrupper

Föreningen kommer att starta upp en ny grupp till hösten 2021 för målgruppen. Man har idag inga medlemmar i denna åldersgrupp och man ser därför denna satsning som en möjlighet att nå nya medlemmar och en ny målgrupp. Förbundet håller på att anpassa graderingen för och därmed bättre kunna anpassa graderingskraven för äldre, vilket är bra då man på så sätt kan utveckla individer hela livet. Man ska kunna börja med Taekwondo när man vill och ålder ska inte vara ett hinder. Med detta graderingssystem kan taekwondon jobba långsiktig och motivera äldre att komma och utvecklas i idrotten. I kampsport kan alla träna tillsammans, man behöver bara anpassa träningen. 

2. Tenhults Jaktvårdsförening satsar på att aktivera fler kvinnor inom skytte

Tenhults Jaktvårdsförening (i Jönköpings kommun) som tillhör idrotten skyttesport satsar också på att nå personer som är över 55 år. Man vill också försöka få fler kvinnor att aktivera sig och därför kommer föreningen att sikta på:

  • Skjuttider mitt på dagen som bara är dedikerade för gruppen. (Minskar tävlingssituationer mellan yngre och äldre som annars kan uppstå).
  • Att minska hastigheten på älgbanan för att alla ska känna att man kan. Att lyckas är viktigt.
  • Att med väl tilltagen tid i förhållande till gruppens storlek ge mer utrymme för att umgås. Att man slipper känna stressen som annars kan finnas. 

3. Gymmix Växjö satsar på styrketräning för äldre

Föreningen bedriver idag motionsgymnastik för den aktuella målgruppen. Föreningen har kallat sina pass för medelgympa utan hopp, ryggympa och lättgympa. Föreningen var nyligen med på en träff med gymnastikförbundet där man fick inspiration kring att jobba ytterligare med dessa målgrupper. På denna träff så tryckte man på att man ska ha ganska så tuff träning för den målgruppen med lite tuffare styrketräning. Nu vill föreningen utveckla sin träning genom att starta upp två grupper med mer styrketräning utifrån den senaste forskningen och rönen. Detta är inget som föreningen har idag utan det blir helt nytt. Arbetsnamn på satsningen är än så länge "Styrketräning för dig som är lite äldre".

4. Team Blue Bowlingklubb satsar på trivselaktiviteter vid sidan av bowlingen

För att utveckla verksamheten i bowlingklubben Team Blue BK i Kalmar ska klubben förstärka gemenskapen genom trivselaktiviteter utomhus, som till exempel klubbtävlingar och vandringsrundor. Man vill visa att man kan göra mer än att bara bowla. Man behöver återstarta sin förening då man har tappat många medlemmar på grund av pandemin. Den sociala gemenskapen är väldigt viktig i föreningen och när man nu snart får ses igen så inkluderar man 30 minuter innan varje träning där man har utrymme för både socialt utbyte men man lägger även till en gemensam lättare uppvärmning för att tillskapa förbättrad fysisk aktivitet. Detta gäller även vid match. Man ska även tillfråga målgruppen, genom ett föreningsutskick, vad de skulle önska att göra för ett förbättrat föreningsliv för just dem.

Här kan du läsa vilka föreningar som har blivit beviljade stöd.