Hem / Våra nyheter / Lärgruppen – pulsen i idrottsrörelsens föreningsutveckling

Lärgruppen – pulsen i idrottsrörelsens föreningsutveckling

Efter lång tid med corona är idrotten igång igen – härligt! Kanske är det nu läge att utvecklas i föreningen. - Att starta en lärgrupp är ett klokt och enkelt steg mot nya mål, säger Mikael Fagerström, verksamhetschef på RF-SISU Småland.

När pandemirestriktionerna togs bort i slutet av september släpptes också idrotten fri med alla sina aktiviteter runt om i landet. Många hade längtat. Men att vara med i en idrottsförening är så mycket mer än bara idrott. Det är också en plats för lärande och goda samtal som utvecklar dig som individ, och din förening i stort. Det kallar vi idrottsrörelsens folkbildning – när människor och föreningar möts och växer tillsammans. 

Folkbildning är del av vårt uppdrag

RF-SISU Småland är en samlad stödorganisation för föreningsidrotten i distriktet. SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund och som dess regionala del arbetar vi med att stötta och utveckla föreningar, förbund och individer.

Inte alla är helt bekanta med begreppet folkbildning. Folkbildning är en form av lärande där deltagarna själva bestämmer vad de vill lära och veta mer om. Det viktigaste är själva mötet mellan människor och att lära av varandra genom samtal. Vanligast är att man ses tillsammans, pratar och reflekterar över ett ämne som man har valt. Det kallas för lärgrupp.

Mikael Fagerström är verksamhetschef på RF-SISU Småland med ansvar kopplat till folkbildningsområdet. Han sitter på lång erfarenhet och stor kunskap om folkbildning kopplat till idrott.

- Det finns flera metoder men just lärgruppen brukar passa för de flesta föreningar. Utgångspunkter är frivillighet, lust att delta, närhet och tillgänglighet. Det är på många sätt det perfekta verktyget!

Enkelt och effektfullt

Lärgruppen är den mest använda verksamhetsformen när föreningar och RF-SISU Småland samverkar inom idrottsrörelsens folkbildning.

- Lärgruppen är hjärtat som ger puls och kraft åt föreningsutvecklingen, säger Mikael Fagerström och fortsätter. Det är ett väldigt enkelt sätt att utvecklas tillsammans. 

En lärgrupp kan utgå från nästan vilket tema som helst. Till exempel att lära mer om sin idrott, prata om kost eller hur man är en bra kompis. Det kan handla om ledarutveckling, att planera ett arrangemang eller hur framtidens förening ser ut. Gruppen kan träffas fysiskt eller digitalt och man kan också göra studiebesök eller bjuda in en expert.

Det viktigaste är att ämnet känns intressant och meningsfullt. Ett lag eller en träningsgrupp kan delas in i flera lärgrupper, där varje lärgrupp ska ha en lärgruppsledare.

Idrottskonsulenten stöttar

Genom att starta en lärgrupp i samarbete med RF-SISU Småland öppnar du och din förening upp för nya tankar, idéer och kunskaper. Ni lär med och av varandra och stärker samtidigt gemenskapen, ökar delaktigheten och lockar till engagemang.

Er lokala idrottskonsulent berättar vad RF-SISU Småland kan bidra med, vad det kan kosta och vilka bidrag och stöd som kan finnas för föreningens utveckling.

Vill du ta nästa steg och utveckla dig och din förening, välkommen att höra av dig till oss!

Läs mer om folkbildning på vår hemsida

Kontakta RF-SISU Smålands idrottskonsulent i din kommun för mer information