Hem / Våra nyheter / Nyhetslista / Informations- och dialogmöte för SDF 22 mars

Informations- och dialogmöte för SDF 22 mars

RF-SISU Småland bjuder in till Informations- och dialogmöte med förtroendevalda och tjänstepersoner i Smålands SDF den 22 mars.

Under träffen informerar vi om:
• Verksamhetsberättelse samt bokslut för 2020 inkl åtgärder vidtagna med anledning av covid-19
• Verksamhetsplan samt budget 2021, (max 15 min dragning, handlingar skickas innan)
• Gruppdiskussion ca 15 min: ”Läget i min idrott med anledning av covid-19”
• Sammanfattning i storgrupp
• Övriga frågor

Denna mötesplats ”ersätter” distriktsidrottsmötet som ju 2018 beslutades om att vi genomför vartannat år (2020, 2022 o.s.v ) då vi ju jobbar med tvååriga verksamhetsinriktningar och verksamhetsplaner. Mötet genomförs digitalt, så klart!

Dag och tid: Måndagen den 22 mars, kl 18.00-20.00

Anmälan: Via det här formuläret senast 15 mars. Respektive SDF avgör vilka styrelseledamöter och tjänstepersoner som deltar.

Handlingar och möteslänk: Handlingar samt länk till mötet skickas ut vecka 11.

Kontakt: För frågor och funderingar, kontakta Ann Bergsten, tfn 036-34 54 03.