Hem / Våra nyheter / Nyhetslista / Idrottsforum Jönköping – dialog om den lokala idrotten

Idrottsforum Jönköping – dialog om den lokala idrotten

Idrottsforum är mötesplatsen för idrottsföreningar och lokala politiker i Jönköpings kommun. Syftet är en dialog kring den lokala idrotten. Vi ses väl den 3 februari 2021?

Idrottsforum Jönköping är tillbaka! Idrottsforum är den goda dialogen om den lokala idrotten. Företrädare för kommunens idrottsföreningar (ledare, aktiva, funktionärer) möter politiker från de partier som är representerade i kommunfullmäktige. I oktober 2019 lockade Idrottsforum 120 deltagare. Blir det fler i år?

Digitalt, såklart!

Något vanligt, fysiskt möte är inte aktuellt. Idrottsforum kommer att genomföras digitalt. De som anmäler sig erbjuds att delta på ett testmöte, så att alla är trygga med tekniken. 

Program och innehåll

Idrottsforum är en mötesplats för idrottsföreningar och lokala politiker i Jönköpings kommun. Syftet är att diskutera lokala idrottsfrågor:

 • Återkoppling från Idrottsforum 2019
 • Jönköpings kommuns idrottspolitiska program – Plan för idrott 2018-2023
 • Dialog mellan föreningsledare och kommunpolitiker

Dialogerna genomförs i år kring fyra olika diskussionsämnen (A-D), där deltagarna vid anmälan väljer vilka ämnen man vill diskutera.

A. Corona

 • Konsekvenser av Corona på kort och lång sikt för föreningslivet?
 • Vilket stöd behövs för att återuppbygga verksamhet?
 • Hur skyddar vi oss framöver om det skulle inträffa igen?

B. Elitidrott

 • Vilket behov av stöd finns för den lokala elitidrotten?
 • Är det viktigt att satsa på elitidrott för en kommun? I så fall varför?
 • Hur kan elitidrottsföreningar samverka?
 • Kopplingen elit och studier - hur fungerar det idag i Jönköping?

C.  Idrott hela livet

 • Vilket stöd behöver föreningslivet för att uppnå målet - Idrott hela livet?
 • Hur får vi bredden av ungdomar att stanna i föreningsverksamhet även efter tonåren? Hur tar vi det ansvaret gemensamt?
 • Idag får pensionärsföreningar bidrag för aktiviteter för 62+. Hur ser verksamheten ut för målgruppen inom idrotten?

D. Anläggning

 • Långsiktig plan för kommunala idrottsanläggningar. Vilka är de största behoven de närmsta 5 åren? På ännu längre sikt 10 år – vad behöver utvecklas?
 • Har föreningsdrivna anläggningar tillräckligt med stöd?
 • Hur blir våra anläggningar tryggare, säkrare och mer attraktiva?

Fakta

Dag och tid: Onsdagen den 3 februari, kl 19.00-20.30.

Målgrupp: Företrädare för kommunens idrottsföreningar (ledare, aktiva, funktionärer)

Plats: Digitalt denna gång. De som anmält sig erbjuds ett testmöte måndag 1/2 kl 18.30-19.30.

Arrangörer: RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians, i samverkan med Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen

Anmälan

Vi ser gärna att många idrottsföreningar är representerade på Idrottsforum, ja rent av flera deltagare från varje förening (men inte fler än fyra). Dock har vi alltid extra platser för unga ledare och aktiva. Du anmäler dig till Idrottsforum genom att fylla i det här formuläret.

Sista anmälningsdag: Söndag 24 januari.

Mer information

Har du frågor om Idrottsforum? Kontakta oss!

RF-SISU Småland
Joakim Walltegen, tfn 036-34 54 09

Jönköpings Idrottsallians
Calle Tollén, tfn 070-262 12 23

Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Funck, tfn 036-10 69 22