Hem / Våra nyheter / Nyhetslista / Idrottsföreningar kan söka kompensationsstöd för januari-april!

Idrottsföreningar kan söka kompensationsstöd för januari-april!

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till 30 april 2021. Ansökan öppnar den 7 maj.

Regeringen har lyssnat på den samlade idrottsrörelsen och beslutat om ytterligare stöd med 1 miljard kronor för kompensation och för att underlätta återstart. Det innebär att idrotten stöttas med 1,335 miljarder kronor för årets första halvår.

Idrottsföreningar och förbund kan ansöka om kompensationsstöd för årets fyra första månader (januari-april). Som tidigare är syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Nytt för kompensationsstödet 2021 är att föreningar inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under perioden 1 januari till 30 april, där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin.

Ansökan öppnar 7 maj

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Nästa ansökningsomgång är mellan 7 maj och 19 maj kl. 12.00. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Informationsträff 6 maj

RF-SISU Småland bjuder in föreningar och förbund i Småland till en digital informationsträff (via Teams) om kompensationsstödet 2021. Då finns möjlighet att ställa frågor om stödet och ansökningsförfarandet. Ingen föranmälan.

Dag och tid: 6 maj kl 18.00-19.00
Målgrupp: Idrottsföreningar och förbund i Småland
Möteslänk: Du kommer in i mötet via den här länken.

Mer information

Riksidrottsförbundet har utförlig information på rf.se. Det går också att kontakta någon av RF-SISU Smålands idrottskonsulenter för stöd och råd.