Hem / Våra nyheter / Idrottens dag – barnens rätt till hälsa och rörelse

Idrottens dag – barnens rätt till hälsa och rörelse

Fredagen den 30 september arrangeras Idrottens dag i skolor runtom i Sverige. Under dagen arrangerar anmälda skolor minst 120 minuters fysisk aktivitet för sina elever.

Riksidrottsförbundet är tillsammans med RF-SISU distrikten arrangör av Idrottens dag som är en del av European School Sports Day och EU-projektet European Week of Sport, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Dagen är en del av rörelsesatsningen i skolan och syftar till att barn ska få en rolig möjlighet att uppmuntras till lek, rörelse och idrott. Varje skola ansvarar för sin egen dag i samverkan med sitt RF-SISU distrikt. Vi har pratat med idrottskonsulenterna Annelie Bengtsson och Therese Möllevi som berättar mer om Idrottens dag. 

– Syftet är att aktivera de barn som vanligtvis inte kommer i kontakt med någon idrottsförening. RF-SISU Småland arbetar vanligtvis med idrottsföreningar men genom rörelsesatsning i skolan och Idrottens dag når vi även ut till skolor, vilket är superviktigt, för det är ju där barnen finns, säger Therese Möllevi.  

Skolorna har fria händer att arrangera vad de vill, men dagen måste bestå av minst två timmar fysisk aktivitet. Vissa skolor ägnar förmiddagen åt aktiviteter medan andra använder sig av hela dagen. RF-SISU Småland hjälper sedan till med att få idrottsföreningar att komma ut till skolor under Idrottens dag och visa upp sig samt aktivera barn. 

Foto: Idrottskonsulenterna Annelie Bengtsson och Therese Möllevi ansvarar för Idrottens dag i Kronobergs respektive Kalmar län. 

Viktigt för föreningar också

– Vi är behjälpliga till att få dit föreningar eftersom det är så viktigt att föreningarna i orten visar upp sig och bygger en relation med skolorna. RF-SISU Smålands roll i det hela är att skapa en bro mellan skolor och idrottsföreningar. Vi kan inte göra allt men vi kan vara en lots till att det i framtiden matchas rätt mellan elever och idrottsföreningar som gör att fler barn blir aktiva, berättar Annelie. 

– För oss är samverkan viktigt och inte minst att föreningarna ser det som en vinst att komma ut till skolorna den här dagen. För att nå ut till alla barn och unga behöver de visa upp sig på skolorna för det är där eleverna finns. Genom att åka ut till skolor kan man även nå ut till dem som är längst från idrotten, flikar Therese in.   

När skolorna bestämt vilka aktiviteter de vill arrangera hjälper RF-SISU Småland sedan till med att hitta föreningar som vill komma ut under dagen och stötta. Vilka aktiviteter som anordnats genom åren har varierat, men ofta har flera idrotter testats på men i enklare former så de anpassas efter barnen. Extra populärt och lärorikt har det varit med flera olika aktiviteter som eleverna fått testa på.  

– De bästa exemplen är där skolor under dagen har haft flera olika stationer där barnen fått testa på olika aktiviteter. Med varierande aktiviteter blir det en större chans att barnen verkligen hittar något de tycker om, säger Annelie.  

Stort intresse bland Smålands skolor

Annelie och Therese berättar att intresset är stort bland skolor och att det i år är 64 skolor från 24 småländska kommuner som kommer att delta. Sammanlagt handlar det om 14 000 elever! 

– Responsen från tidigare år har bara varit positiv. Lärarna tycker det är roligt att vara en del av Idrottens dag, men även barnen är självklart jättelyckliga att de får testa på olika aktiviteter, avslutar Therese.  

Läs mer om Idrottens dag här.