Hem / Våra nyheter / Nyhetslista / Hur kan man idrotta nu?

Hur kan man idrotta nu?

Idrotten fortsätter att påverkas av pandemin. RF-SISU Småland, i samverkan med flera SDF, bjuder in Smålands idrottsföreningar till informationsträffar den 22 februari.

Pandemin fortgår. Vi i idrottsrörelsen har vant oss vid nya påbud från regeringen och Folkhälsomyndigheten– allt med ambitionen att minska smittspridningen. Riksidrottsförbundet, SF och SDF har ställts inför tuffa utmaningar för att kunna förklara för landets 20 000 idrottsföreningar om och hur man kan bedriva sina verksamheter. Samtidigt har regioner och kommuner fattat beslut utifrån hur situationen ser ut regionalt och lokalt. Och idrottsföreningar har tvingats ställa om sin verksamhet efter bästa förmåga.

RF-SISU Småland, i samverkan med flera SDF, bjuder in Smålands idrottsföreningar och övriga förbund till tre informationsträffar (en i varje region) om hur det (dags)aktuella läget ser ut. Vi har även ambitionen att kunna ha med så många kommuner som möjligt. Träffarna avslutas med en frågestund.

Medverkande SDF

Under träffen ges föreningar möjlighet att ställa idrottsspecifika frågor. Medverkande förbund:

  • Gymnastikförbundet Sydost
  • Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund
  • Småland-Blekinge Handbollförbund
  • Smålands Fotbollförbund
  • Smålands Innebandyförbund
  • Smålands Ishockeyförbund
  • Smålands Ridsportförbund
  • Svenska Budo & Kampsportsförbundet, distrikt öst
  • Östra Götalands Konståkningsförbund

Fler förbund kan tillkomma.

Digitalt, såklart!

Informationsträffarna genomförs via Teams. Möteslänk nedan. Ingen föranmälan.

En informationsträff per län

Småland är stort. För att så många som möjligt ska kunna delta, och få möjlighet att ställa frågor, genomför vi tre träffar.

Dag: Måndagen den 22 februari

Tider:

Kalmar, kl 17.30-18.30 Möteslänk

Jönköping, kl 18.45-19.45 Möteslänk

Kronoberg, kl 20.00-21.00 Möteslänk

Mer information

Riksidrottsförbundet informerar löpande om läget kring träning och tävling. På RF:s hemsida finns även en omfattande F&Q (frågor och svar).

Till RF:s information om coronaviruset och idrottsrörelsen