Hem / Våra nyheter / Nyhetslista / Forskningsprojekt: Så har idrottsrörelsen i Småland upplevt pandemin

Forskningsprojekt: Så har idrottsrörelsen i Småland upplevt pandemin

Hur har Smålands idrottsledare upplevt pandemin? Linnéuniversitetet genomför ett forskningsprojekt med syfte att ta reda på vilka behov som föreligger för att få igång en bred och slagkraftig idrottsverksamhet igen.

Coronapandemin har påverkat idrottsrörelsen stort. Träningar, matcher tävlingar och cuper har ställts in eller skjutits på framtiden. En del idrotter har kunnat ställa om sin verksamhet, somliga har knappast kunnat utöva sin idrott alls sedan tidig vår 2020.

För att förstå vidden av den småländska idrottens upplevelser under pandemin och dess effekter, har Linnéuniversitetet initierat ett forskningsprojekt - Corona och idrotten i Småland – erfarenheter, lärdomar och behov, med det huvudsakliga syftet att skapa en bild av vad idrotten behöver för att komma på fötter igen.

Målgruppen är tränare och ledare i den småländska föreningsidrotten och målsättningen är att ta lärdom av vad som händer i lag och träningsgrupper när förutsättningarna ändras och verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. Målet är även att samla in kunskaper och erfarenheter av hur man hanterat verksamheten under pandemin samt vilket stöd man upplevt att man haft eller saknat. Med resultatet skapas en tydlig bild för att förening, kommun och RF-SISU Småland framgent ska kunna stötta tränare och ledare så bra som möjligt, såväl i en omstart efter pandemin som på lång sikt. För att underlaget ska bli så bra som möjligt är enkäten helt öppen. Det är upplevelser från tränare och ledare som kanske dagligen har fått parera och hantera de restriktioner som kommit och gått som är viktiga.

Vem kan besvara enkäten?

Tränare och ledare i föreningsidrotten i Småland, oavsett idrott eller nivå.

Hur besvaras enkäten?

Enkäten är digital och den besvaras genom att klicka på den här länken. De som föredrar att fylla i en pappersenkät kontaktar Linnéuniversitetet. Kontaktuppgifter finns nedan. Enkäten är öppen till och med den 31 juli.

Måste man ange sitt namn?

Nej, alla svarar anonymt. När svaren på frågorna redovisas kommer dessa svar inte att kunna kopplas till någon enskild individ. Vi utgår från att alla som besvarar enkäten samtycker till att deltaga.

Samarbete

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, RF-SISU Småland och kommunerna Jönköping, Växjö och Kalmar.

Mer information

För frågor kring forskningsprojektet och enkäten hänvisas till:

Linnéuniversitetet
Marie Hedberg
tfn 0470-70 80 84