Hem / Våra nyheter / Alarmerande oro för elpriser bland idrottsföreningar

Alarmerande oro för elpriser bland idrottsföreningar

Risken är stor att föreningar tvingas höja tränings- och medlemsavgifter för att klara elräkningarna. Det visar svaren i en enkät som Riksidrottsförbundet skickat till idrottsföreningar som själva äger och/eller driftar sin anläggning.

Nästan nio av tio idrottsföreningar som äger och/eller driftar anläggning är oroliga för föreningens ekonomi på grund av elpriserna. Fler än sex av tio föreningar har redan påverkats negativt.

– Det är alarmerande signaler om risker för att elpriserna skapar en kedjereaktion som i slutet slår hårdast mot familjer som redan sliter för att klara av ökade kostnader generellt i samhället. Det är positivt att idrottsminister Jakob Forssmed har sagt att föreningarna ska omfattas av högkostnadsskydd från regeringen men vi behöver ett beslut nu, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Resultatet bygger på en enkät som Riksidrottsförbundet skickat till idrottsföreningar som själva äger och/eller driftar sin anläggning. Frågorna skickades ut till cirka 2 100 föreningar med spridning över hela landet och cirka hälften svarade.

– Enkäten innehåller svar från hela Sverige men vi ser ingen anledning till att det är några större skillnader i Småland, säger distriktsidrottschef Rickard Strandberg.

– Vi vet att det finns en oro över att idrottsföreningar kan tvingas höja tränings- och medlemsavgifter, trots att det är ett av idrottsföreningarnas största orosmoment. Risken är att barn inte längre kan vara med när föräldrar inte har råd.

Digitala träffar om energieffektivisering hos idrottsföreningar

RF-SISU Småland bjuder in idrottsföreningar och idrottsförbund till tre digitala träffar på temat energieffektivisering, i samverkan med Energikontor Sydost.

  • Vi berättar om det arbete som pågår på nationell och regional nivå för att mildra energikrisen för idrotten.
  • Du får lyssna till energiexperternas tips för att energieffektivisera på kort och längre sikt.
  • Du får en överblick över de stöd som finns att söka.
  • Du har, via anmälningsformuläret, möjlighet att skicka in frågor i förväg.

Kronobergs län – 15/11 kl. 18–20

Jönköpings län – 16/11 kl. 18–20

Kalmar län – 17/11 kl. 18–20

Mötet riktar sig till idrottsföreningar och specialdistriktsförbund inom idrotten, men även till kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner som vill orientera sig i frågan.

Mer information och anmälan här!