Hem / Våra nyheter / 9,5 miljoner i kompensationsstöd till idrottsföreningar i Småland

9,5 miljoner i kompensationsstöd till idrottsföreningar i Småland

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela 377 miljoner kronor i kompensationsstöd till 2 046 idrottsföreningar för perioden 1 maj till 28 september 2021. I Småland får 201 föreningar dela på 9,5 miljoner kronor.

För femte gången har idrottsföreningar och förbund kunnat söka stöd för faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in på grund av pandemin. Även uteblivna intäkter har kunnat vara grund för kompensationsstöd.

Av totalt 377 miljoner utbetalda kronor till Sveriges idrottsföreningar och förbund har 9,5 miljoner kronor fördelats direkt till föreningar i Småland.

Totalt ansökte 218 föreningar i Småland om stöd. Det är något färre än föregående ansökningsomgång. Några få har fått avslag på sin ansökan och för en handfull pågår ännu handläggning.

Bedömningen är att detta är sista gången som kompensationsstöd fördelas enligt den modell som varit gällande. Men det kommer att ges möjlighet att ansöka om stöd även för perioden efter den 28 september då restriktionerna upphävdes. Det handlar då om enskilda evenemang som ställts in eller reducerats efter 28 september, och där minskningens omfattning är kopplad till de tidigare restriktionerna.

Här är fördelning per förening, idrott, kommun och distrikt för de idrottsföreningar som sökt stöd direkt från RF. Den del av kompensationsstödet som går till föreningar, men där specialidrottsförbund har ansökt om stödet, framgår i fördelningen till förbund.