Hem / Våra nyheter / Verksamhetssatsningar för SDF 2020

Verksamhetssatsningar för SDF 2020

Ett av RF-SISU Smålands uppdrag är att stödja specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Småland. 2020 års satsningar består av inblickar i ämnen som folkhälsa, jämställdhet, parasport och antidoping.

RF-SISU Småland fortsätter satsa på specialdistriktsförbunden (SDF). Genom att hålla en regelbunden kontakt med den utsedda idrottskonsulenten för ert SDF har ni möjligheten att utveckla ert SDF inom flera områden. 

Läs mer om våra verksamhetssatsningar här. (pdf)

Förbundsutveckling

RF-SISU Smålands idrottskonsulenter har bred kompetens inom många olika områden. Alla SDF har en utsedd idrottskonsulent. Ta kontakt med en idrottskonsulent och diskutera era behov.

Folkhälsa

I samverkan med våra tre regioner/landsting i Småland bedrivs satsningen ”Idrott och folkhälsa”. Vi fokuserar på betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseförståelse, Fysisk aktivitet på recept (FaR), ny motionsverksamhet, spontanidrott, familjeaktiviteter och seniorsatsningen ”Sund Smart Stark Senior”. Allt i syfte att få människor att vilja och kunna idrotta hela livet.

Samsyn Småland

Varje specialdistriktsförbund har tagit fram en handlingsplan för arbetet med ”Samsyn Småland”. Gemensamt arbetar vi nu med spridningen av informationen till våra medlemsföreningar och vi uppmuntrar till att göra ”lokala överenskommelser” i kommunerna.

Temablock

Under 2020 vill vi sätta extra fokus några prioriterade områden för utveckling av småländsk idrott. Vi hartagit fram sex temablock där vi erbjuder en processkväll/- dag tillsammans med er styrelse och ledare i ert förbund.