Hem / Våra nyheter / Utbildning för en mer inkluderande idrott

Utbildning för en mer inkluderande idrott

Hur arbetar lokala föreningar med frågor som inkludering, jämställdhet och manskultur?
Via utbildning är Växjö BK en av klubbarna som satsar på att ta nästa kliv i utvecklingen.

Claes Holmberg är projektansvarig i Växjö BK som både har ett herr- och damlag, liksom flera lag på pojk- och flicksidan.
– I grunden kallar vi oss för en inkluderande förening, men vad betyder det egentligen när man går på djupet? Vi vill utvecklas i de här frågorna, säger han.
I höstas deltog flera föreningar i Kronobergs län - däribland Växjö BK - i en inkluderingscoach-utbildning i RF-SISU Smålands och Kvinnojouren Blendas regi.
En representant från de deltagande klubbarna blir så kallade inkluderingscoacher - och med hjälp av jämställdhetsmaterialet Machofabriken kommer inkluderingscoacherna att kunna jobba vidare med de aktuella frågorna i respektive förening.
– För oss i Växjö BK är det här otroligt viktiga bitar som ger oss förutsättningar att ta nästa steg, menar Claes Holmberg, som berättar att klubben har en bra grund att stå på.
Bland annat arrangerar Växjö BK ”Kul med boll” där personer med funktionsnedsättningar i blandade åldrar tränar fotboll en gång i veckan.
Dessutom är Tigerklubben, en verksamhet för barn mellan 10-12 år, ett populärt inslag i föreningen.
– Där fokuserar vi på lek och rörelseaktiviteter där vi till exempel har bjudit in andra föreningar som presenterar sina idrotter, säger Claes Holmberg.

Vad har Växjö BK för utmaningar?
– Om man till exempel ser till våra ledare är det mansdominerat och det är vi långt ifrån ensamma om att ha. Med den här utbildningen som underlag känns det som att vi kan ta ett större och tydligare grepp om hur vi kan jobba med de här sakerna.
Nyligen utökade Växjö BK styrelsen med tre personer där det nu sitter åtta män och tre kvinnor.
– Målsättningen är förstås att ha en så jämställd förening som det bara går, i alla led, säger Claes Holmberg.
Nästa steg i utbildningen är att respektive inkluderingscoach tillsammans med RF-SISU Småland kommer att lägga upp en plan för hur föreningen ska arbeta mer konkret i
– Först och främst gäller det att få med alla på banan - styrelse, ledare och så vidare. Förhoppningen är att vi sedan kan skapa en lite mindre grupp i klubben som jobbar vidare med de här frågorna så att det blir ett långsiktigt arbete, säger Claes Holmberg.

Är du och din förening intresserade av att gå en inkluderingscoach-utbildning? Hör av dig till Jonas Blomqvist, idrottskonsulent på RF-SISU Småland.

Vill du veta mer?
Läs mer om Machofabriken här.
Läs mer om RF-SISU Smålands arbete med jämställdhet här.