Hem / Våra nyheter / Nära 13 miljoner till Smålands idrottsföreningar

Nära 13 miljoner till Smålands idrottsföreningar

Den 15 juni började stödet betalas ut till idrottsföreningar som drabbats ekonomiskt av coronakrisen. 313 föreningar i Småland delar på nära 13 miljoner kronor.

Fördelningen av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni innebär att 3 500 föreningar tilldelas 91 procent, 454 miljoner kronor. Förbund och dess distrikt tilldelas 9 procent, 46 miljoner kronor.

Det så kallade kompensationsstödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd.

– Det känns bra att vi kan hjälpa ryggraden i Idrotts-Sverige, våra tusentals idrottsföreningar runt om i landet som vecka ut och vecka in skapar bra idrott för barn och ungdomar. Det har varit en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjligt fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

I Småland sökte 399 idrottsföreningar stöd och 313 av dessa har fått besked om att de fått ersättning. För 76 föreningar har ansökan blivit avslagen eller så har föreningen ej blivit beviljad stöd. Föreningar eller förbund har inte möjlighet att överklaga beslutet. Det finns dock möjlighet till rättelse i de fall RF:s hantering varit felaktig. Föreningar och förbund som har frågor hänvisas till This is a mailto link.

Flera elitklubbar i de stora lagidrotterna har också fått ersättning via respektive specialförbund. Fördelningen av detta krisstöd bygger på tappade intäkter för framför allt publik.

Enligt Riksidrottsförbundet har idrottsrörelsen i hela Sverige ett behov av 1,3 miljarder kronor i stöd för juli till september. Men förbundet har äskat 500 miljoner av regeringen i ett särskilt stöd på grund coronakrisen.

- Våra 19 000 föreningar och 880 000 ledare i hela landet betyder oändligt mycket för Sverige. Om vi inte får extra resurser nu är det inte säkert att vi kan vara samma goda samhällskraft genom och efter pandemin, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.