Hem / Våra nyheter / Föreningar kan ansöka om kompensationsstöd från 15 oktober

Föreningar kan ansöka om kompensationsstöd från 15 oktober

Riksidrottsförbundet fördelar regeringens kompensationsstöd om 1 miljard kronor för resten av 2020 i två omgångar. Regelverket är i stort detsamma, med några konkreta förändringar, jämfört med i våras.

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om ramar och principer för att söka stöd för andra halvan av 2020. Föreningar kan liksom i våras söka stöd för förlorade intäkter och kvarvarande kostnader. På samma sätt som i våras kommer specialidrottsförbunden för de större lagidrotterna att samla in underlag för sina högsta serier. När de sedan ska fördela stödet mellan sina högsta serier och föreningarna där, ska de göra det utifrån det beslutade regelverket. I detta finns nya skrivningar om jämställdhet och överlevnad.

Ansökan om kompensation hösten 2020 kommer att ske i två omgångar. Första ansökningsomgången öppnar den 15 oktober, med planerad utbetalning i mitten av november. Andra ansökningsomgången planeras att öppnas i början av januari 2021.

Ansökningsomgång 1

Ansökan sker via Idrottsmedel i IdrottOnline. Ansökan öppnar 15 oktober och avslutas 26 oktober kl 12.00. Observera att förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (kvartal 3, juli-september) måste uppgå till minst 10 000 kr totalt. Preliminärt tas besluta om stödet den 16 november.

Stöd till ansökande föreningar från RF-SISU Småland

Föreningar som behöver stöd kring ansökan är alltid välkomna att kontakta respektive idrottskonsulent. Kontaktuppgifter finns här.

Läs mer om kompensationsstöd för idrottsföreningar på rf.se

Läs mer om kompensationsstöd för specialidrottsförbund på rf.se