Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Värdefullt för idrottsföräldrar

Värdefullt för idrottsföräldrar

Skall den svenska idrottsrörelsens vision om att ha världens bästa idrott på alla nivåer bli verklighet behöver vi också ha världens bästa idrottsföräldrar. Idrottsföräldrar är beundransvärda, och deras insatser är ovärderliga för det svenska föreningslivet. De är oumbärliga för idrottsledaren, med stöd och feedback kan de få barnen att fortsätta idrotta längre och höja sin egen prestationsnivå.

Utbildningen syftar till att inspirera och skapa medvetenhet runt rollen som idrottsförälder.

Mål och syfte

Att få dig som idrottsförälder att fundera över hur dina beteenden påverkar och hur du stöttar ditt barn genom idrotten på bästa sätt.

Innehåll

  • Inspiration runt rollen som idrottsförälder
  • Engagemang på gott och ont
  • Hur negativ press kan omvandlas till positivt stöd
  • Att stärka barns självförtroende och självkänsla
  • Värdefullt samarbete med föreningen

Målgrupp

Idrottsföräldrar

Omfattning

2 utbildningstimmar.

Sök aktuella utbildningar