Värdefullt

En utbildning i etik och moral sett utifrån ett barnperspektiv samt vilken roll man har som vuxen. Dessutom ingår praktiska övningar där man måste ta ställning i olika ”dilemman” som man kan ställas inför som ledare eller förälder inom idrotten.

Ur ett föreningsutvecklande perspektiv faller arbetet med värdegrundsfrågor in som oerhört viktiga i en idrottsförening.

Mål och syfte

Syftet med utbildningen är att få idrotten att samtala om och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vad vill ni som förening stå för och vilka värden vill ni förknippas med? Hur vill ni bli omtalade?

Innehåll

  • Föreningens värdegrund och vad som är värdefullt att alltid levandehålla och utveckla
  • Idrotten ur ett barnrättsperspektiv
  • Glädje och gemenskap inom idrotten
  • Demokrati och delaktighet 

Omfattning

3 utbildningstimmar

Sök aktuella utbildningar