Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Rörelseförståelse i teori och praktik

Rörelseförståelse i teori och praktik

Utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan delta

Du som ledare har ett stort ansvar för att utforma träning så att deltagarna har roligt, mår bra och utvecklas. En viktig pusselbit i rörelseförståelse är att röra på sig på så många sätt som möjligt. Ju fler rörelser vi kan, desto enklare och roligare blir det att vara fysiskt aktiv. Begreppet rörelseförståelse kommer av engelskans physical literacy och är en helhetssyn på fysisk akti­vitet, där målet är att fler ska röra på sig hela livet. Helheten utgörs av fyra delar; den fysiska, sociala, psykiska och idrottsliga. Tanken är att träningar och tävlingar ska utveckla individens förmågor inom alla fyra delar. Målet med rörelseförståelse är alltså mer än att kunna utföra en mängd olika rörelser - nå rörelseglädje!

Mål och syfte

Efter genomförd utbildning har du som ledare fått med dig kunskap och inspiration kring hur du kan skapa en miljö som bidrar till att aktiva vill, vågar och kan delta.

Innehåll

Utbildningen innehåller en teoretisk del kring begreppet rörelseförståelse/physical literacy men mer­parten av utbildningen är av praktisk karaktär, där deltagarna får prova på att göra olika övningar utifrån rörelseförståelse. Stor vikt läggs på hur du som ledare kan skapa ut­vecklande miljöer där barn och ungdomar utvecklar sin rörelseglädje.

Målgrupp

För alla tränare och ledare från 14 år och uppåt, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Sök aktuella utbildningar