Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Pedagogik och metodik för utbildare

Pedagogik och metodik för utbildare

Konsten att lära ut

Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att bli tydligare och bättre på att lära ut under dina föreläsningar eller utbildningar? Då är detta utbildningen för dig som är idrottsföreläsare/utbildare inom idrotten på alla nivåer.

Mål och syfte

Att ge idrottsutbildare grundläggande didaktiska metoder för att kunna förmedla ett budskap och att genomföra en utbildningsövning. Detta sker via förmedlande av teoretiska modeller och att praktiskt få öva på detsamma.

Innehåll

  • Ta reda på din och dina deltagares olika inlärningsstilar.
  • Förbättra din retorik (ditt sätt att förklara på).
  • Bli bättre på att leda gruppdialoger, samtalsmetodik.

 Utbildningen kommer halva tiden att bygga på teoretiska modeller från senaste rön och forskning inom området. Den andra halvan handlar om mera praktiska övningar för att förbättra utbildarfärdigheterna.

Målgrupp

Utbildare i föreningar och förbund.

Omfattning

6 utbildningstimmar

Sök aktuella utbildningar