Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Idrottens föreningslära Grund

Idrottens föreningslära Grund

I denna kurs bearbetar vi områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Vi betonar också vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För att lyckas omsätta allt detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse. Efter avslutad grundutbildning hoppas vi att deltagaren känner sig inspirerad att fortsätta arbetet på hemmaplan, i föreningen.

Mål och syfte

Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening.

Innehåll

  • Den demokratiska uppbyggnaden
  • Stadgar i en förening
  • Årsmötet
  • Valberedning
  • Verksamhetsplanering

Målgrupp

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i förening och förbund som organiserar och skapar förutsättningarna för själva idrottsaktiviteten.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

OBS! Vi kan skräddarsy alla utbildningar inom föreningslära utifrån behov till att bland annat även omfatta följande områden:

- Marknadsföring/sponsring
- Arbetsgivaransvar
- Arbetstagaransvar
- Valberedningsarbete
- Mötesteknik
- Andra juridiska frågor kopplat till organisationen

Sök akttuella utbildningar

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus