Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Grundläggande föreningsekonomi

Grundläggande föreningsekonomi

Utbildningen behandlar grunderna i föreningsekonomi och riktar sig till organisationsledare i idrottsföreningar.

Föreningens resurser ska användas på ett sådant sätt att intäkter och kostnader går ihop. För detta ansvarar kassören tillsammans med övriga styrelsen.

Mål och syfte

Syftet med utbildningen är att ge en inblick i ekonomiansvar och uppgifter i en förening. Målet är att ge deltagarna de teoretiska verktygen för att presentera bokslut och andra rapporter i förhållande till rådande lagar och regler

Innehåll

  • Vad kännetecknar en ideell förening
  • Styrelsens ansvar
  • Kassörens uppgift
  • Bokföring
  • Bokslut
  • Lagkassor
  • Idrottens BAS-kontoplan
  • Budget
  • Skatter

Målgrupp

Styrelseledamöter och revisorer

Omfattning

3 utbildningstimmar

Sök aktuella utbildningar