Försnack

Försnack är ett arbetsmaterial som riktar sig mot barn och ungdomar om vikten av samarbete, civilkurage och goda attityder i föreningen.

RF-SISU Skåne utbildar och informerar föreningens ledare vid ett uppstartstillfälle kring bl.a. värderingar, attityder, normer med mera. Vid detta tillfälle får deltagarna även ta del av metoden som ska användas i träningsgrupperna.

Efter utbildningen ska ledarna kunna hålla i kontinuerliga träffar med respektive träningsgrupp utifrån en dialogduk och ett handledningshäfte som ledaren får vid utbildningstillfället.

Mål och syfte

Att stärka föreningars arbete med värderingar och attityder på grupp-och individnivå.

Innehåll

  • Genomgång av arbetsmaterialet ”Försnack”
  • Workshop kring värdegrunder, attityder, normer m.m.

Målgrupp

Utbildningstillfället riktar sig till föreningens barn- och ungdomsledare. Därefter ska ledarna själva implementera Försnack i respektive träningsgrupp. 

Sök aktuella utbildningar