Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Föreningskunskap - Bas

Föreningskunskap - Bas

Vi berör områden som den demokratiska uppbyggnaden, inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Vi betonar vikten av att varje förening behöver en väl förankrad verksamhetsidé och värdegrund.

Mål och syfte

Deltagaren får information och kunskap om vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening.

Innehåll

 • Den demokratiska uppbyggnaden
 • Stadgar i en förening
 • Årsmötet
 • Valberedning
 • Skatter och avgifter

Målgrupp

Medlemmar, förtroendevalda och anställda i förening och förbund som organiserar och skapar förutsättningar för själva idrottsaktiviteten.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

OBS! Vi kan skräddarsy alla utbildningar inom föreningslära utifrån behov till att bland annat även omfatta följande områden:

 • För vem finns vi till?
 • Verksamhetsidé och hur vi tar fram en värdegrund
 • Balansen mellan utveckling och förvaltning
 • Kommunikation
 • Valberedningsarbete
 • Mötesteknik
 • Marknadsföring/sponsring
 • Juridikrelaterade frågor kring föreningskunskap

Sök akttuella utbildningar