Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Att bemöta idrottsföräldrar

Att bemöta idrottsföräldrar

Specialcoachning från sidlinjen, kränkta domare, trakasserade motspelare, cafévärdar, oumbärlig körhjälp, välbehövliga sponsorer. Hur ser föräldraengagemanget ut i din förening? Idrottsföräldrars agerande skapar såväl energi och glädje, som irritation och konflikt i föreningen.

Utbildningen fokuserar på hur föreningen eller den enskilde ledaren kan bygga upp eller bibehålla ett gott samarbete med föräldrarna, då idrottsföräldrars positiva engagemang och stöd är ovärderliga för föreningen, ledaren och det idrottande barnet.

Mål och syfte

Utbildningen går ut på att ge deltagarna inspiration och verktyg för ökat samarbete, att stärka ledarrollen, att hantera olika föräldrakonflikter och förmedla sina och föreningens förväntningar på föräldrarna.

Innehåll

  • Att hantera vanliga föräldrakonflikter
  • Tydliga budskap
  • Delegera och samarbeta
  • Föräldramöten och föräldrapolicy

Målgrupp

Ledare, tränare och styrelsemedlemmar.

Omfattning

3 utbildningstimmar

Sök aktuella utbildningar