Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Att arbeta med ledarförsörjning

Att arbeta med ledarförsörjning

Att försörja en förening med ledare på alla nivåer är en förutsättning för dess fortlevnad, många vittnar idag om svårigheten att hitta ideella ledare. Det ideella ledarskapet i den svenska idrottsrörelsen har länge varit störst i Europa. Vi vill därför inspirera, väcka tankar och idéer i hur man kan jobba med kontinuerlig och varaktig ledarförsörjning i en förening. Visa på dess styrkor och svagheter och hur man ska utveckla kraften. Ni får råd och tips om hur ni kan agera i framtiden, vilka möjligheter och arbetssätt som står till buds.

Mål och syfte

Utbildningen syftar till att inspirera och stimulera idrottens organisationer till att ta ett krafttag kring ledarförsörjningen med fokus på att rekrytera och behålla ledare.

Innehåll

  • Hur står det egentligen till med ledarförsörjningen?
  • Om att skaffa och behålla ledare
  • Från nuläge till nyläge

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till föreningar och förbund som vill satsa på ledarförsörjning. 

Omfattning

3 utbildningstimmar

Sök aktuella utbildningar