Hem / Utbildning/Folkbildning / Våra utbildningar / Årsmötet - hur och varför?

Årsmötet - hur och varför?

En inspirationsföreläsning för att inleda ert årsmöte

Innehållet är grundläg­gande föreningskunskap som alla föreningar och medlemmar bör ha kunskap om. Vi pratar om medlemmars rättigheter och skyldigheter och om strukturen och beslutsgångarna i en förening.

Mål och syfte

Syftet med utbildningen är att alla medlem­mar ska veta vad det innebär att vara medlem i en förening samt att alla ska kunna känna sig delaktiga på årsmötet och förstå vad som händer.

Innehåll

  • Genomgång av årsmötets punkter:
  • Varför har för­eningar årsmöte?
  • Hur går ett årsmöte till?
  • Vad betyder alla krångliga ord?


Vi erbjuder även en möjlighet att vara möte­sordförande på föreningens årsmöte.

Målgrupp

Föreningens alla medlemmar.

Omfattning

1 utbildningstimme + eventuell tid som ordförande på föreningens årsmöte.

Sök aktuella utbildningar