Doping

Vad är doping? Hur går en dopingkontroll till? Vilka skyldigheter och rättigheter har jag som aktiv och ledare och vilka regler är det som gäller? Denna utbildning syftar till att öka kunskapen kring doping och dess effekter. Vi belyser även kortfattat kosttillskott och de risker som finns kopplat till det. Utbildningen riktar sig till aktiva och ledare över 15 år samt föräldrar.

Omfattning

2 utbildningstimmar