Coachingsamtalet

Det utvecklande samtalet kan vara invecklat. Coachingsamtalet riktar sig till ledare, tränare och instruktörer som vill förkovra sig i ämnet. Utgångspunkten är samtalet för personlig utveckling, med att sätta mål att hitta drivkrafter hos en aktiv. Ett samtal som kan leda till bättre idrottsprestationer. Många gånger har individen egenskaper och resurser för att hitta bra lösningar. En av uppgifterna i vårt koncept är därför hjälp till självhjälp.

Mål och syfte

Utbildningen har som syfte att du som coach ska utveckla dina samtal med andra ledare och föräldrar, samt hur du kan hjälpa andra med motivation och att göra väl avvägda val i olika situationer.

Innehåll

  • Begrepp och definitioner kring coaching
  • Praktiska samtalsmetoder

Målgrupp

Coachingsamtalet riktar sig till ledare, tränare och instruktörer som är ledare för ungdomar och uppåt, och som vill förkovra sig i ämnet. Coachingsamtalet är inte i första hand lämpligt för barnledare, då barn inte har samma förmåga att reflektera över ett samtal.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Sök aktuella utbildningar