ANDT och idrott

I denna utbildning belyser vi alkohol, narkotika, doping och tobak ur ett idrottsligt perspektiv. Hur påverkar det vår hälsa och prestation? Hur kan det påverka vår förening? Hur kan vår förening jobba med frågan? Utbildningen riktar sig till aktiva och ledare över 15 år samt föräldrar.

Omfattning

2 utbildningstimmar